Smart Home
Platforms

แพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อคาร่า

Compatible

การทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮม

ผลิตภัณฑ์อะคาร่าได้ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับ 'แพลตฟอร์มสมาร์โฮม'
หรือระบบนิเวศอัจฉริยชั้นนำต่าง ๆ พร้อมให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะจากทั่วโลก
และยังทำงานร่วมกับเหล่าผู้ช่วยส่วนตัวด้วยคำสั่งเสียงมากมาย ควบคุมบ้านอัจฉริยะของคุณเพียงใช้คำสั่งเสียง

รองรับการทำงานร่วมกับมาตรฐาน Matter | ระบบ Apple HomeKit และ Siri | ระบบ ผู้ช่วยเสียง Amazon Alexa | ระบบ Google Home และ Google Assistant | ระบบ SmartThings โดย Samsung
ผู้ช่วยเสมือนจริง Clova โดย LINE | ผู้ช่วยเสมือนจริง Alice โดย Yandex | ระบบการเชื่อมต่อ IFTTT / ระบบ Home Connect Plus

*อุปกรณ์อาจต้องใช้งานร่วมกับ Aqara Hub เพื่อเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์ม หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
**อุปกรณ์อาจสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้บางส่วนเท่านั้น หรืออาจมีข้อจำกัดในการเชื่อมและการใช้งาน โดยอาจขึ้นกับภูมิภาค ภาษา อุปกรณ์เสริม หรือข้อจำกัดอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมอคาร่า สามารถทำงานร่วมกับผู้ช่วยส่วนตัวด้วยคำสั่งเสียงชั้นนํา เช่น Apple Siri, Google Assistant และ Amazon Alexa เพื่อควบคุม หรือตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ในบ้านอัจฉริยะของคุณ โดยสามารถใช้คําสั่งเสียงผ่านโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือลําโพงอัจฉริยะก็ได้

การควบคุมด้วยเสียงช่วยให้คุณควบคุมบ้านอัจฉริยะของคุณโดยไม่ต้องใช้มือ ไม่จําเป็นต้องกด แตะ หรือสัมผัสกับอุปกรณ์ใด ๆ ผู้ใช้สามารถออกคําสั่งเสียงเพื่อควบคุมไฟ เครื่องปรับอากาศ ล็อค ผ้าม่าน และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่น ๆ โดยไม่จําเป็นต้องหาปุ่มกด/รีโมทคอนโทรล สมาร์ทโฟน หรือสวิตช์เลย การใช้งานด้วยเสียงนี้ยังเหมาะกับเมื่อคุณมือไม่ว่าง ถือของ ทำงาน ทำอาหาร หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้มือกด

การสั่งงานด้วยเสียง

Apple Home /
HomeKit

Apple HomeKit เป็นแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมที่พัฒนาโดย Apple ที่เน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะที่รองรับ HomeKit โดยใช้แอป 'บ้าน' หรือ Home (ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ iPhone iPad Mac ทุกเครื่อง) และสามารถใช้คําสั่งเสียงผ่าน Siri ได้อีกด้วย HomeKit จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับ 'อุปกรณ์ศูนย์กลางบ้าน' (Home Hub หรือ Apple TV 4K ขึ้นไป และ HomePod ทุกรุ่น) ที่ให้ทำหน้าที่สั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต และช่วยเข้ารหัสข้อมูลต่าง ๆ เช่น วิดีโอ การตรวจจับใบหน้า ร่วมกับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางที่ปลอดภัย

* รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทย / แอปรองรับภาษาไทย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple Home / HomeKit

อุปกรณ์ Aqara รองรับการทำงานร่วมกับ Apple HomeKit

สั่งงาน
สอบถามสถานะ
ด้วย Siri

เปิด ปิด ตั้งค่า ตั้งการทำงานอัตโนมัติ
ผ่าน Mac iPhone iPad Watch TV

ดูกล้อง ส่งเสียงสนทนา ผ่าน Mac iPhone iPad Watch TV

Google Home /
Google Nest

Google Home เป็นแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมยอดนิยมที่พัฒนาโดย Google ซึ่งจะมีอยู่บนอุปกรณ์ของ Google โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่น ๆ โดยจะมีความสามารถในการควบคุมด้วยเสียง และระบบอัตโนมัติสําหรับอุปกรณ์และบริการสมาร์ทโฮมจากหลากหลายผู้ผลิตมากมาย ครอบคลุมถึงระบบไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ลําโพง กล้อง และอื่น ๆ แอป Google Home มีให้บริการทั้งบนอุปกรณ์ Android และ iOS (iPhone, iPad)

* รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทย / แอปรองรับภาษาไทย

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Google Home

อุปกรณ์ Aqara รองรับการทำงานร่วมกับ Google Home

สั่งงาน สอบถามสถานะกับ Google Assistant

เปิด ปิด ตั้งค่า ตั้งการทำงานอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ Nest Hub และแอป Google Home

Amazon Alexa

Amazon Alexa เป็นแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมและผู้ช่วยส่วนตัวด้วยคำสั่งเสียงที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์ Amazon Echo และรอบรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมจำนวนมหาศาลหลากหลายผู้ผลิต Alexa อนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมและทําให้บ้านอัจฉริยะทำงานอัตโนมัติโดยใช้คําสั่งเสียง และรองรับทักษะ (skill หรือชุดคำสั่งที่ผู้ผลิตเขียนขึ้นมาให้อุปกรณ์และ alexa ทำงานร่วมกัน) มากมาย

**ไม่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทย / แอปไม่รองรับภาษาไทย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Alexa

อุปกรณ์ Aqara รองรับการทำงานร่วมกับ Amazon Alexa

สั่งงาน สอบถามสถานะ
กับ Alexa

เปิด ปิด ตั้งค่า ตั้งการทำงานอัตโนมัติ
ผ่านอุปกรณ์ Echo และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มี Alexa ในตัว

Aqara Home

Aqara Home เป็นแอปอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของ Aqara ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ กําหนดค่าฉาก และปรับเทียบระบบนิเวศสมาร์ทโฮมของ Aqara ทั้งหมด

**ไม่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทย / แอปไม่รองรับภาษาไทย

ดาวน์โหลดแอป Aqara Home

Samsung
SmartThings

SmartThings เป็นแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมที่สร้างขึ้น SmartThings Inc. ในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Samsung ที่ได้ต่อยอดนำความสามารถของ SmartThings เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Samsung หลายประเภท แต่ยังคงคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่รองรับอุปกรณ์จากหลายผู้ผลิต หลายรูปแบบการเชื่อมต่อ รวมไปถึงความทรงพลังในการสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติอย่างยืดหยุ่น ละเอียด และทรงพลัง

* ไม่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทย (bixby)
** แอปรองรับภาษาไทย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung SmartThings

IFTTT

IFTTT ย่อมาจาก "If This Then That" หรือแปลว่า ถ้า นี่ แล้ว นั่น ... เป็นแพลตฟอร์มที่มีแนวคิดให้ แอป อุปกรณ์ หรือบริการต่าง ๆ สามารถเชื่อมเข้าด้วยกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือทำงานต่อเนื่องกันอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถสร้างรูปแบบการทำงานเองผ่านแนวคิด ถ้า นี่ (เหตุการณ์หรือข้อมูลที่ 1) แล้วนั่น (เหตุการณ์หรือข้อมูลที่ 2)

* แอปไม่รองรับภาษาไทย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aqara และ IFTTT ↗